Publicerad

Takpris vid flytt av pensionspengar!

Snart införs ett maxpris för försäkringsföretagens återköps- och flyttavgifter. Regeringen har lagt ett förslag som troligtvis börjar gälla från den 1 april 2021. Förslaget innebär att försäkringsföretagen maximalt få ta ut 600 kr i avgift när du flyttar din fond- eller depåförsäkring.

För dig som konsument är detta en mycket god nyhet. Du kanske har en del försäkringar som du bör se över och ändra och i samband med det kan det vara läge att flytta till ett annat bolag som bättre uppfyller dina behov. Det allra vanligaste skälet till att man vill flytta sina pengar är att man vill få ner kostnaderna. Det är naturligtvis viktigt men det finns en risk att man då bara fokuserar på avgifterna och glömmer andra viktiga aspekter.

Kom ihåg att det finns skillnader i hur bolagens pensionsförsäkringar är utformade. I min bok Planera Pensionsuttagen Rätt! fjärde reviderade upplagan från 2020, finns ett kapitel om flytt och en checklista med ett antal frågor du bör ta ställning till innan du bestämmer dig för en flytt. Gör din egen analys. Gå igenom vilka dina egna prioriteringar är och utnyttja flytträtten om de gagnar dig. Det kan till och med vara lönt att redan nu ta en högre flyttkostnad för att få en pensionsprodukt som bättre passar dina behov. Det är bara du som kan avgöra om en flytt är bra för dig!

Publicerad

Fjärde upplagan av Planera Pensionsuttagen Rätt!

Den fjärde reviderade upplagan beräknas komma ut i augusti 2020.
Det är roligt att så många har hört av sig och låtit oss förstå att boken är uppskattad.
I arbetet med den fjärde upplagan har vi kompletterat med två helt nya kapitel;

  • Hur ska mina pengar vara placerade inför pensioneringen? 
  • Flytta en pensionsförsäkring till ett annat pensionsbolag.

Planera Pensionsuttagen Rätt! tar upp många frågor som är viktiga att reda ut, gärna redan ett par år innan man går i pension. När du läst boken blir det lättar att göra rätt val så att du får ut mest av din pension.

Nya regelverk, olika pensionsåldrar, checklista inför flytt, att äga bostad och få bostadstillägg, 2020 års skatteregler, korttidspermittering och många andra frågor behandlas i boken.

Publicerad

Dra in tillstånden för Eceeds rådgivare!

Hatten av för finansinspektionen!

Exceed förlorar sitt tillstånd och måste stänga verksamheten. Det bestämde FI:s styrelse på tisdagen sedan allvarliga brister konstaterats, inte minst vad gäller bolagets rådgivning. Hisnande avgifter och rådgivning som mer gynnar Exceed och dess rådgivare är två av skälen till det återkallade tillståndet.

På Exceeds hemsida står ”Vi tar hand om din investering precis som om det vore våra pengar”. Ja, det är kanske så de sett det?

När ett företag stoppas av inspektionen går tyvärr rådgivningen ofta vidare till nya bolag, där de fortsätter sin verksamhet i ny kostym. Hoppas Finansinspektionen och branschen inte låter detta ske igen utan drar in deras licenser.

I finansbranschen finns ett antal komplicerade produkter som är svåra för konsumenterna att förstå. Det är ofta här som konsumenterna blir lurade. Mitt råd är att man bara ska satsa på sådant som man förstår och undvika alltför exotiska produkter som rådgivaren försöker sälja.

 

Publicerad

Tips nummer 7 inför 2020 Gå till banken i tid!

Tänk på att du inte har så många dagar på dig för att göra dina banktransaktioner.

Även bankpersonal skall ju vara lediga! Vissa transaktioner kräver flera bankdagar.

Viktigt att tänka på

  • Tänk på att det är få bankdagar mellan jul och nyår.
  • Registrera gärna betalningarna för bevakning när du får fakturorna
  • Vänta inte till årets sista bankdag om det är viktigt att mottagaren får pengarna före årsskiftet.
  • Posta kuvertbetalningarna i god tid.
Publicerad

Tips nummer 6 inför 2020 Låg skatt för pensionärers extra inkomster

Den som är född 1953 eller tidigare och får lön under 2019 kan utnyttja jobbskatteavdraget. Nästa år gäller regeln för de som är födda 1954 och tidigare. Från och med det år man fyller 66 år får man lägre skatt på arbetsinkomster och lägre skatt på pension. Marginalskatten på en arbetsinkomst på 100 000 kr utöver pensionsinkomsten är låg.

Om du t.ex. har 300 000 kr i pension och extraknäcker och tjänar 100 000 kr så får du behålla 86 266 kr av de 100 000 kr. Dessutom höjs din allmänna pension eftersom inkomsten är pensionsgrundande.

Publicerad

Tips nummer 5 inför 2020 Sälja aktier och Fonder innan årsskiftet?

Sälja aktier och Fonder innan årsskiftet?

Har du vinster och förluster kan det vara klokt att sälja nu. Du kan då kvitta dem mot varandra. 
Man måste inte gå via börsen när man säljer. Man kan sälja aktierna inom familjen på så sätt slipper man betala courtage. Ett annat skäl till att sälja nu kan vara att du har utnyttjat Rot/Rut avdraget och inte har tillräckligt skatteunderlag. (se tips nr 1 och 2) Om du har orealiserade kapitalvinster, så kan du passa på att säja nu så att din skatt ökar. Sälj av så mycket aktier/fonder etc så att du kan utnyttja Rot/Rut avdraget fullt ut.

Publicerad

Tips nummer 4 inför årsskiftet 2020 Privata pensionsförsäkringsavdraget.

Missa inte det privata pensionsförsäkringsavdraget.

Nästan alla tror att det privata avdraget avskaffades helt men skattelagstiftningen tillåter fortfarande att man gör ett privat avdrag för pensionspremier.

Den som saknar tjänstepension i sin anställning, får göra ett avdrag på 35 procent av lönen. De generösa avdragsreglerna kräver att man aldrig tidigare haft pensionsrätt hos nuvarande arbetsgivare och att man, under hela beskattningsåret, helt saknat pensionsrätt i sina anställningar.

Det är hög tid om du vill utnyttja avdraget. Betalningen måste vara gjord före årskiftet.

 

Publicerad

Avdragsgill ränta, Tips nummer 2 inför 2020

Om ni till exempel äger er bostad tillsammans och gemensamt står för lånen är det vanligt att man fördelar räntekostnaden. Ibland aviseras räntan endast till den ena parten vilket gör att man lätt glömmer bort att båda har avdragsrätt. Har man dessutom använt Rut/Rot avdraget och fakturan är ställt till personen i hushållet som drar av räntorna. Kan ni förlora en del av avdraget.

Det är viktigt att se på helheten. Tänk på att avdraget aldrig kan bli högre än den totala skatt du betalat på din inkomst. Kontakta ert låneinstitut före årsskiftet och meddela hur ni vill fördela räntan mellan er.

Om ni är flera låntagare som står för era lån kan ni fördela räntekostnaden mellan er. Tänk på att varje person har rätt till en skattereduktion på 30 % på räntekostnader upp till 100 000 kr. På räntekostnader över 100 000 kr är reduktionen endast 21 %.

Publicerad

Rot och Rut avdrag, Tips nr 1 inför årskiftet

Vi närmar oss 2020 med stormsteg så nu är det dags att göra de sista justeringarna av din ekonomi innan årsskiftet. Under ett par veckor kommer vi att ge några tips som kan hjälpa dig att tänka så att det blir rätt.  Vi börjar redan idag…

Tips nr 1 inför årsskiftet!

Har du använt Rot och Rut avdraget? Planera Nu så att du inte får en sur restskatt!

Rot/Rut avdraget är 50 000. Blir din skatt lägre kommer du inte att kunna utnyttja Rot och Rut avdraget fullt ut eftersom avdraget görs mot din skatt. ROT-avdraget är 50 000 kr. RUT-avdraget för dig under 65 år var 25 000 kr t.om 30 juni 2019 därefter höjde avdraget till 50 000 kr. RUT-avdraget för dig som fyllt 65 år vid årets ingång är 50 000 kr.

Tänk på att ROT- och RUT-avdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till

max 50 000 kronor per person och år.

Har du andra avdrag i din deklaration så dras de före ROT/RUT-avdraget. Du kan aldrig få mer i skatteavdrag än den slutlig skatt du skall betala.Tänk på att pensionsavgiften och kyrkoskatten inte får räknas med i skatteunderlaget.Om du har orealiserade kapitalvinster, så kan du passa på att säja nu så att din skatt ökar. Sälj av så mycket aktier/fonder etc så att du kan utnyttja avdraget.

På skatteverkets hemsida kan du lägga in dina inkomster och få besked om hur mycket ROT/RUT du kan utnyttja.