Publicerad

Planera 2021 års inkomster!

Det är hög tid att du nu börjar planera dina inkomster inför 2021. Regeringen har lagt ett förslag om 2021 års skatter. Går det igenom kommer 2021 års brytpunkter att  bli enligt nedan.

Brytpunkt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

Statlig skatt betalar man när inkomsten överstiger den så kallade brytpunkten. En person som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång, ska betala 20 procent i statlig inkomstskatt för inkomst över 537 100 kr, före grundavdrag. Det motsvarar en månadsinkomst före skatt på 44 578 kr. Det innebär att om du tjänar mindre än det beloppet, ska du bara betala kommunalskatt.

Brytpunkt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

För personer som fyllt 65 år vid ingången av inkomståret, är brytpunkten

596 700 kr, motsvarande en månadsinkomst på 49 725 kr.

Nedanstående graf visar brytpunkten för statlig skatt under åren 2011 till 2021. Dvs den punkten då du börjar betala 50 % skatt (statlig skatt + kommunalskatt).

Publicerad

När övergår rådgivning till försäljning?

men's black pullover hoodie

Det är 30 år sedan livförsäkringsmäklare tilläts i Sverige. Försäkringsbranschen blev genomlyst och konkurrensen mellan bolagen skärptes. För konsumenten var det mycket positivt när kunniga oberoende försäkringsmäklare började agerar på marknaden. Bolag med produkter som inte håller måttet blir snabbt diskvalificerade och tappar kunder.

Vad händer med mäklarbranschen, när de som ska vara oberoende, själva skapar produkter som de sedan lanserar på marknaden?

De senaste dagarna har Dagens Industri skrivit om försäkringsmäklarnas fond i fond lösningar. Fonderna är ofta dyra och saknar jämförelseindex. Den transparens och kostnadsmedvetenhet som försäkringsmäklarnas intåg bidrog till verkar inte gälla inte för dem själva. Kan man kalla sig oberoende rådgivare om man samtidigt säljer egna produkter? En rådgivare ska ge sin klient råd utifrån klientens behov. Försäkringsmäklare ska hjälpa kunden att köpa produkter från det företag som passar kundens behov bäst utan att tänka på sin egen plånbok. När rådgivaren säljer sina egna, dyrare fonder har rådgivningen övergått till försäljning.

Det vore intressant att veta hur många av Söderberg & Partners kunder som har fått rådet att placera i Max Matthiessens Navigera-fonder? Eller hur många av Max Matthiessen kunder som har fått rådet att placera i Söderbergs proaktiva fonder?

Med tanke på att de ska råda sina klienter till det som är bäst för dem borde – statistiskt sett – en del av deras kunder ha fått rådet att placera i den andres fonder. Hur många av er som har Söderberg respektive Matthiessen som rådgivare har fått rådet att placera i den andres fonder? Jag skulle tro NOLL. Så då kvarstår frågan – när övergår rådgivning till försäljning? Är det rätt att de som utger sig för att vara oberoende rådgivare säljer sina egna produkter?

Läs Di 2020-09-30 Sparjättens usla facit. Prenumerant på Di klicka här

Publicerad

Takpris vid flytt av pensionspengar!

Snart införs ett maxpris för försäkringsföretagens återköps- och flyttavgifter. Regeringen har lagt ett förslag som troligtvis börjar gälla från den 1 april 2021. Förslaget innebär att försäkringsföretagen maximalt få ta ut 600 kr i avgift när du flyttar din fond- eller depåförsäkring.

För dig som konsument är detta en mycket god nyhet. Du kanske har en del försäkringar som du bör se över och ändra och i samband med det kan det vara läge att flytta till ett annat bolag som bättre uppfyller dina behov. Det allra vanligaste skälet till att man vill flytta sina pengar är att man vill få ner kostnaderna. Det är naturligtvis viktigt men det finns en risk att man då bara fokuserar på avgifterna och glömmer andra viktiga aspekter.

Kom ihåg att det finns skillnader i hur bolagens pensionsförsäkringar är utformade. I min bok Planera Pensionsuttagen Rätt! fjärde reviderade upplagan från 2020, finns ett kapitel om flytt och en checklista med ett antal frågor du bör ta ställning till innan du bestämmer dig för en flytt. Gör din egen analys. Gå igenom vilka dina egna prioriteringar är och utnyttja flytträtten om de gagnar dig. Det kan till och med vara lönt att redan nu ta en högre flyttkostnad för att få en pensionsprodukt som bättre passar dina behov. Det är bara du som kan avgöra om en flytt är bra för dig!

Publicerad

Fjärde upplagan av Planera Pensionsuttagen Rätt!

Den fjärde reviderade upplagan beräknas komma ut i augusti 2020.
Det är roligt att så många har hört av sig och låtit oss förstå att boken är uppskattad.
I arbetet med den fjärde upplagan har vi kompletterat med två helt nya kapitel;

  • Hur ska mina pengar vara placerade inför pensioneringen? 
  • Flytta en pensionsförsäkring till ett annat pensionsbolag.

Planera Pensionsuttagen Rätt! tar upp många frågor som är viktiga att reda ut, gärna redan ett par år innan man går i pension. När du läst boken blir det lättar att göra rätt val så att du får ut mest av din pension.

Nya regelverk, olika pensionsåldrar, checklista inför flytt, att äga bostad och få bostadstillägg, 2020 års skatteregler, korttidspermittering och många andra frågor behandlas i boken.

Publicerad

Dra in tillstånden för Eceeds rådgivare!

Hatten av för finansinspektionen!

Exceed förlorar sitt tillstånd och måste stänga verksamheten. Det bestämde FI:s styrelse på tisdagen sedan allvarliga brister konstaterats, inte minst vad gäller bolagets rådgivning. Hisnande avgifter och rådgivning som mer gynnar Exceed och dess rådgivare är två av skälen till det återkallade tillståndet.

På Exceeds hemsida står ”Vi tar hand om din investering precis som om det vore våra pengar”. Ja, det är kanske så de sett det?

När ett företag stoppas av inspektionen går tyvärr rådgivningen ofta vidare till nya bolag, där de fortsätter sin verksamhet i ny kostym. Hoppas Finansinspektionen och branschen inte låter detta ske igen utan drar in deras licenser.

I finansbranschen finns ett antal komplicerade produkter som är svåra för konsumenterna att förstå. Det är ofta här som konsumenterna blir lurade. Mitt råd är att man bara ska satsa på sådant som man förstår och undvika alltför exotiska produkter som rådgivaren försöker sälja.

 

Publicerad

Tips nummer 7 inför 2020 Gå till banken i tid!

Tänk på att du inte har så många dagar på dig för att göra dina banktransaktioner.

Även bankpersonal skall ju vara lediga! Vissa transaktioner kräver flera bankdagar.

Viktigt att tänka på

  • Tänk på att det är få bankdagar mellan jul och nyår.
  • Registrera gärna betalningarna för bevakning när du får fakturorna
  • Vänta inte till årets sista bankdag om det är viktigt att mottagaren får pengarna före årsskiftet.
  • Posta kuvertbetalningarna i god tid.
Publicerad

Tips nummer 6 inför 2020 Låg skatt för pensionärers extra inkomster

Den som är född 1953 eller tidigare och får lön under 2019 kan utnyttja jobbskatteavdraget. Nästa år gäller regeln för de som är födda 1954 och tidigare. Från och med det år man fyller 66 år får man lägre skatt på arbetsinkomster och lägre skatt på pension. Marginalskatten på en arbetsinkomst på 100 000 kr utöver pensionsinkomsten är låg.

Om du t.ex. har 300 000 kr i pension och extraknäcker och tjänar 100 000 kr så får du behålla 86 266 kr av de 100 000 kr. Dessutom höjs din allmänna pension eftersom inkomsten är pensionsgrundande.

Publicerad

Tips nummer 5 inför 2020 Sälja aktier och Fonder innan årsskiftet?

Sälja aktier och Fonder innan årsskiftet?

Har du vinster och förluster kan det vara klokt att sälja nu. Du kan då kvitta dem mot varandra. 
Man måste inte gå via börsen när man säljer. Man kan sälja aktierna inom familjen på så sätt slipper man betala courtage. Ett annat skäl till att sälja nu kan vara att du har utnyttjat Rot/Rut avdraget och inte har tillräckligt skatteunderlag. (se tips nr 1 och 2) Om du har orealiserade kapitalvinster, så kan du passa på att säja nu så att din skatt ökar. Sälj av så mycket aktier/fonder etc så att du kan utnyttja Rot/Rut avdraget fullt ut.

Publicerad

Tips nummer 4 inför årsskiftet 2020 Privata pensionsförsäkringsavdraget.

Missa inte det privata pensionsförsäkringsavdraget.

Nästan alla tror att det privata avdraget avskaffades helt men skattelagstiftningen tillåter fortfarande att man gör ett privat avdrag för pensionspremier.

Den som saknar tjänstepension i sin anställning, får göra ett avdrag på 35 procent av lönen. De generösa avdragsreglerna kräver att man aldrig tidigare haft pensionsrätt hos nuvarande arbetsgivare och att man, under hela beskattningsåret, helt saknat pensionsrätt i sina anställningar.

Det är hög tid om du vill utnyttja avdraget. Betalningen måste vara gjord före årskiftet.