Publicerad

Avdragsgill ränta, Tips nummer 2 inför 2020

Om ni till exempel äger er bostad tillsammans och gemensamt står för lånen är det vanligt att man fördelar räntekostnaden. Ibland aviseras räntan endast till den ena parten vilket gör att man lätt glömmer bort att båda har avdragsrätt. Har man dessutom använt Rut/Rot avdraget och fakturan är ställt till personen i hushållet som drar av räntorna. Kan ni förlora en del av avdraget.

Det är viktigt att se på helheten. Tänk på att avdraget aldrig kan bli högre än den totala skatt du betalat på din inkomst. Kontakta ert låneinstitut före årsskiftet och meddela hur ni vill fördela räntan mellan er.

Om ni är flera låntagare som står för era lån kan ni fördela räntekostnaden mellan er. Tänk på att varje person har rätt till en skattereduktion på 30 % på räntekostnader upp till 100 000 kr. På räntekostnader över 100 000 kr är reduktionen endast 21 %.

Publicerad

Rot och Rut avdrag, Tips nr 1 inför årskiftet

Vi närmar oss 2020 med stormsteg så nu är det dags att göra de sista justeringarna av din ekonomi innan årsskiftet. Under ett par veckor kommer vi att ge några tips som kan hjälpa dig att tänka så att det blir rätt.  Vi börjar redan idag…

Tips nr 1 inför årsskiftet!

Har du använt Rot och Rut avdraget? Planera Nu så att du inte får en sur restskatt!

Rot/Rut avdraget är 50 000. Blir din skatt lägre kommer du inte att kunna utnyttja Rot och Rut avdraget fullt ut eftersom avdraget görs mot din skatt. ROT-avdraget är 50 000 kr. RUT-avdraget för dig under 65 år var 25 000 kr t.om 30 juni 2019 därefter höjde avdraget till 50 000 kr. RUT-avdraget för dig som fyllt 65 år vid årets ingång är 50 000 kr.

Tänk på att ROT- och RUT-avdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till

max 50 000 kronor per person och år.

Har du andra avdrag i din deklaration så dras de före ROT/RUT-avdraget. Du kan aldrig få mer i skatteavdrag än den slutlig skatt du skall betala.Tänk på att pensionsavgiften och kyrkoskatten inte får räknas med i skatteunderlaget.Om du har orealiserade kapitalvinster, så kan du passa på att säja nu så att din skatt ökar. Sälj av så mycket aktier/fonder etc så att du kan utnyttja avdraget.

På skatteverkets hemsida kan du lägga in dina inkomster och få besked om hur mycket ROT/RUT du kan utnyttja.

Publicerad

Ett glädjande besked i höstmörkret

Skandia fördelar 7 miljarder till sina kunder.   

Det motsvarar en återbäringsränta på 22 procent. Gäller för allt kapital inbetalt före den 26 oktober.

Genom att dela ut överskottet till försäkringstagarna undviker man spekulation.

Skandia säger i sin pressrelease:

”– Vi har uppnått en hög kollektiv konsolideringsgrad och har därför höjt återbäringsräntan tillfälligt. Den höga konsolideringsgraden har uppstått som en effekt av att vår kapitalförvaltning varit framgångsrik och gett god avkastning, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.

Vid utgången av september var KKG 111 procent. Eftersom KKG ligger på en hög nivå är det förenligt med Skandias riktlinjer för konsolidering att genomföra en kraftig tillfällig höjning av återbäringsräntan. Återbäringsräntan återgår efter den tillfälliga höjningen till 5 procent.

Om Kollektiv konsolideringsgrad
Kollektiv konsolideringsgrad (KKG) är ett mått som visar relationen mellan de fördelningsbara tillgångarna och värdet av kundernas samlade försäkringskapital. Är KKG 100 procent motsvarar värdet på tillgångarna exakt kundernas försäkringskapital.”

Publicerad

Nya pensionsåldrar införs 2020

Den 16 oktober tog riksdagen beslut om nya pensionsåldrar. De nya reglerna gäller från 2020. På individnivå kan det bli en besk medicin, men för pensionssystemet är det en väg framåt.

 • Är du född 1958 gäller fortfarande 61 år som tidigaste ålder för att ta ut din allmänna pension.
 • Är du född 1959 kan du tidigast ta ut din allmänna pension från den månad du fyller 62 år.
 • Är du född 1960 kan du tidigast ta ut din allmänna pension från den månad du fyller 62 år.
 • Är du född 1961 och 1962 kan du tidigast ta ut din allmänna pension från den månad du fyller 63 år.
 • Är du född 1963 kan du tidigast ta ut din allmänna pension från den månad du fyller 64 år.

Pensionsåldrarna kommer sedan att räknas upp i takt med att vi blir äldre och äldre. Det innebär att åldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension kommer att kopplas till medellivslängdens utveckling, vilket innebär att en så kallad riktålder införs. Det innebär att om vi i genomsnitt lever längre i framtiden så kommer åldern för uttag av allmän pension att höjas och följa medellivslängdens utveckling. Det innebär att Fredrik Reinfeldts uttalande om pension vid 75 års ålder på sikt troligen kommer att besannas.

Lagen om anställningsskydd har också ändrats. Tidigare kunde arbetsgivaren avsluta anställningen när du fyllde 67 år. Den 1 januari 2020 ska förändringarna av äldre arbetstagares anställningsskydd träda i kraft vilket innebär att åldersgränserna höjas till 68 år. Den 1 januari 2023 ska åldersgränserna höjas till 69 år. Det innebär att du har rätt att arbeta kvar tills du är 68 respektive 69 år om du vill.

Om du kommer överens med din arbetsgivare kan du jobba längre än så. Åldern för hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet kan ändå variera beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut.

 

Publicerad

Nominera kandidater till Skandias fullmäktige

Var med och påverka Skandias framtid genom att nominera kandidater till Skandias fullmäktige. Alla kunder i Skandias livbolag kan nominera kandidater under nomineringsperioden som pågår fram till och med den 15 oktober.

– Ett väl sammansatt fullmäktige som bevakar styrelsens och ledningens arbete, är en förutsättning för att Skandia ska fortsätta att vara ett framgångsrikt livbolag och ge maximal avkastning till kunderna som också är ägare. Historiskt har vi haft en mycket hög kvalitet på kandidaterna till fullmäktige och även i år hoppas jag att kunderna bidrar med intressanta nomineringar, säger Sverker Lundkvist, ordförande i valberedningen för Skandias fullmäktige.

Egenskaper hos den kandidat som nomineras

För att komma ifråga måste den nominerade kandidaten vara myndig och kund i Skandias livbolag samt oberoende i förhållande till Skandia och konkurrerande bolag.

Andra önskvärda egenskaper:

 • Kunskap och erfarenhet inom försäkringsmarknaden
 • Kompetens i frågor som rör företagsstyrning och riskhantering
 • God insikt i samhällsekonomi och om finansmarknaden, liksom förståelse för värdet av långsiktighet
 • Erfarenheter från styrelsearbete och ledningsarbete

Nomineringen kan ske på två sätt:

 • Via Skandias webbplats
 • Via telefon till kundservice 0771 – 27 17 00
Publicerad

Bra tumregler

Många funderar över vad som händer med ålderspensionen när olika livssituationer uppstår. Nu har Pensionsmyndigheten tagit fram ett par enkla tumregler som alla kan ha glädje av.

 • Att börja arbeta ett år senare – minskar pensionen per månad med 1 till 3 procent
 • Att börja arbeta vid 28 istället för 23 – minskar pensionen per månad med 11 procent
 • Att börja arbeta ett år tidigare – ökar pensionen per månad med 1 procent
 • Att gå i pension ett år tidigare – minskar pensionen per månad med 5 till 6 procent
 • Att gå i pension ett år senare – ökar pensionen per månad med 6 till 11 procent
 • Varje 1 000 kronor i inkomst ger ca 1,3 kronor per månad i inkomstgrundad allmän och tjänstepension. En månadsinkomst på 30 000 kronor i 42 år innebär en livsinkomst på drygt 15 miljoner kr, 15 000 x 1,3 = cirka 20 000 kronor i livsvarig månadspension.
 • Att arbeta deltid 50 procent under 10 år under arbetslivet – minskar pensionen per månad med 10 till 13 procent
 • Att få höjd fondavgift med 1 procentenhet – minskar den premiebestämda pensionen med 21 procent under 40 års sparande
 • Att få minskad avkastning med 1 procentenhet – minskar den totala pensionen med drygt 6 procent.

Vill du läsa hela rapporten finns den på Pensionsmyndighetens hemsida under publikationer och rapporter 2019.

Publicerad

Bästa bolagen 2019

Söderberg & Partners listar branschens bästa inom livförsäkring, fonder, fondförsäkring och hållbarhet.
Analysen omfattar nio livförsäkringsbolag, 14 fondförsäkringsbolag och 4264 fonder.

Skandia utses för tredje året i rad till bästa livförsäkring bolaget med motiveringen ”Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj.”

Förra året blev Skandia även årets fondförsäkringsbolag, men i år petas man av Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar ”fick grönt betyg inom fondselektering de tre sista kvartalen under året och lyckades förstärka sin position relativ de andra fondförsäkringsbolagen trots ett svårt marknadsklimat under årets slutskede. Länsförsäkringar fick även grönt hållbarhetsbetyg under året. Utöver de gröna betygen bidrar bolagets transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag 2018”.

SPP blir årets fondbolag och tar över manteln från förra årets vinnare Swedbank Robur.
“SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.”

Som årets hållbara aktör utses SEB.

Publicerad

Tänk om varje hustru visste vad varje änka vet

”Tänk om varje hustru visste vad varje änka vet” var en reklamslogan för 100 år sedan.

Frasen kommer till mig när jag vid ett flertal tillfällen träffat änkor som bor alldeles för dyrt. Maken har trott att han sett till att hans hustru ska få det bra efter hans dödsfall. Han har sett till att det finns tillräckligt mycket pengar samtidigt som paret i kalkylen har räknat med att hustrun ska sälja bostaden och flytta till ett mindre och billigare boende för att frigöra kapital.

Det hela låter ju logiskt och enkelt. Men att hitta ett billigare boende i form av bostadsrättslägenhet funkar inte eftersom man tvingas att betala reavinstskatt. Dessutom är nybyggda, mindre bostadsrätter ofta lika dyra som nuvarande bostad och då återstår hyreslägenhet, vilket naturligtvis frigör en del kapital.

Men det kan vara svårare än du tror. De allra flesta bostadsbolag har en bostadskö. Den som stått längst i kö har företräde.En kötid på 3 år för att över huvud taget kunna få en bostad är inte ovanligt. Vill man kunna välja område krävs det betydligt fler år i kö.Min uppmaning till dig som tror att din efterlevande ska kunna knapra på huspengarna -se till att ni ställer er i bostadskö så att du eller din partner har en rimlig chans att få en hyreslägenhet när tiden kommer. Den gamla reklamslogan för livförsäkring är lika aktuell idag som för 100 år sedan.

Publicerad

Brytpunkter 2019

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2019

Nedre brytpunkten för löntagare ändras till 504 400 kr/år = 42 033 kr/månad

Övre brytpunkten för löntagare (värnskatt) ändras till 703 000 kr/år = 58 583 kr/månad
Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2019

Nedre brytpunkten för pensionärer, det vill säga de som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång, ändras till 547 500 kr/år =45 625 kr/månad

Övre brytpunkten för pensionärer (värnskatt), det vill säga de som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång, ändras till 733 300 kr/år =61 108 kr/månad